8 mai 2013    Comunicate de presa

UE este un parteneriat economic şi politic unic în lume, care reuneşte 27 de ţări europene şi acoperă aproape tot continentul.

UE a fost creată în perioada care a urmat celui de-al Doilea Război Mondial. În prima etapă, s-a pus accent pe consolidarea cooperării economice: ţările implicate în schimburi comerciale devin interdependente din punct de vedere economic şi astfel se evită riscul izbucnirii unui nou conflict. În 1958 este creată Comunitatea Economică Europeană (CEE), care, iniţial, contribuie la intensificarea cooperării economice între şase ţări: Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Ţările de Jos. Urmează crearea unei pieţe unice de mari proporţii, care continuă să se dezvolte către valorificarea întregului său potenţial.

Ceea ce a început ca o uniune strict economică a devenit treptat o entitate cu activităţi în nenumărate domenii, de la ajutor pentru dezvoltare, până la politica de mediu. Această schimbare a fost reflectată de modificarea, în 1993, a numelui Comunităţii Economice Europene (CEE), care a devenit Uniunea Europeană (UE).

De mai bine de jumătate de secol, continentul european se bucură de pace, stabilitate şi prosperitate. Populaţia sa trăieşte la standarde ridicate şi beneficiază de o monedă europeană comună. Au dispărut controalele la frontierele dintre statele membre ale UE, cetăţenii pot circula liber pe aproape tot continentul şi le este mult mai uşor să trăiască şi să muncească în UE.

Uniunea Europeană este întemeiată pe statul de drept. Cu alte cuvinte, toate acţiunile pe care le întreprinde se bazează pe tratate, asupra cărora au convenit toate statele membre, de comun acord, în mod voluntar şi democratic. Aceste acorduri sunt obligatorii din punct de vedere juridic şi stabilesc obiectivele UE în domeniile sale de activitate.

Unul dintre obiectivele principale este promovarea drepturilor omului, pe plan intern şi mondial. Demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, statul de drept şi respectarea drepturilor omului sunt valorile intrinsece ale UE. Din 2009, odată cu semnarea Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor fundamentale reuneşte toate aceste drepturi într-un singur act. Instituţiile UE sunt obligate să le respecte, la fel şi guvernele statelor membre atunci când aplică legislaţia europeană.
Piaţa unică este principalul motor economic al UE, facilitând libera circulaţie a bunurilor, serviciilor, capitalului şi persoanelor. Un alt obiectiv-cheie este dezvoltarea acestei resurse majore, pentru a le permite europenilor să se bucure din plin de avantajele pieţei unice.
Pe măsură ce se extinde, UE doreşte ca instituţiile europene să fie mai transparente şi mai democratice. Parlamentul European, ai cărui membri sunt aleşi prin vot direct, a fost învestit cu noi prerogative, iar parlamentele naţionale joacă acum un rol mai important, participând la procesul decizional alături de instituţiile europene. De asemenea, cetăţenii europeni dispun de mai multe mijloace de a participa la viaţa politică europeană.


ISTORIA  UNIUNII  EUROPENE

Tratatul de fuziune de la Bruxelles

În data de 8 aprilie 1965, la Bruxelles, a fost semnat Tratatul de Fuziune prin care s-au instituit un Consiliu unic şi o Comisie unică pentru toate cele trei comunităţi europene.
Tratatul a intrat în vigoare cca. 2 ani mai târziu, la 1 iulie 1967[1].
Astfel, Înalta Autoritate - ca instituţie a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, Comisia – ca instituţie a Comunităţii Economice Europene şi Comisia prevăzută în Tratatul CEEA au încetat să mai funcţioneze paralel şi au fuzionat într-o Comisie unică. În mod similar s-a întâmplat şi cu cele trei Consilii, toate fuzionând într-un Consiliu unic.

După aceste evenimente, sistemul de instituţii comunitare se prezenta astfel:
- un Consiliu, compus din câte un reprezentant membru al guvernului fiecărui stat parte, care dispunea de un secretariat;
- o Comisie, compusă din membrii desemnaţi de guverne pentru o perioadă de patru ani;
- Parlamentul European, compus din delegaţi ai parlamentelor naţionale, ca „reprezentanţi ai popoarelor”;
- Curtea de Justiţie, instituţie jurisdicţională format din şapte judecători numiţi pe o perioadă de şase ani, de comun acord cu guvernele naţionale, reînnoiţi din trei în trei ani şi asistaţi de doi avocaţi generali.

În afara dispoziţiilor privind Consiliul şi Comisia, Tratatul de la Bruxelles mai conţine prevederi importante şi cu privire la Curtea de Conturi, ca organ auxiliar al Comunităţilor Europene creat prin „Tratatul de modificare a unor dispoziţii financiare a Tratatelor ce instituie Comunităţile Europene şi a Tratatului care a instituit un Consiliu unic şi o Comisie unică a Comunităţilor Europene”. Misiunea ei era aceea de a exercita controlul extern asupra tuturor veniturilor şi cheltuielilor Comunităţilor Europene ca şi asupra oricărui organism creat de către Comunităţile Europene cu excepţia celor excluse, eventual, de la un asemenea control.

Conferinta de la Messina (1955)
Reuniţi în Conferinţa de la Messina, între 1-3 iunie 1955, miniştri de externe ai „celor şase” au recunoscut că logica întreprinderii începute în 1951 impunea depăşirea C.E.C.O., extinzând cooperarea europeană la întreaga economie.
Conferinţa de la Messina a reprezentat momentul ce a constituit începutul procesului de constituire a celorlalte două comunităţi europene. Cu acest prilej a fost instituit un comitet interguvernamental sub preşedinţia lui P. H. Spaak cu sarcina de a elabora un raport asupra “posibilităţii creării unei uniuni generale economice, ca şi a unei uniuni în domeniul nuclear”.

Comunitatea Europeană a Carbunelui si Otelului (CECO, CECA)
Tratatul prin care s-a constituit Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (C.E.C.O.) a fost semnat la Paris la 18 aprilie 1951 de către şase state europene (Franţa, Belgia, Italia, Olanda, Luxemburg şi R.F.Germania), acesta fiind primul pas spre amplul proces de integrare comunitară europeană care a urmat.
Pentru prima dată în istorie, prin semnarea acestui tratat, statele semnatare au renunţat la unele competenţe şi au conferit instituţiilor comunitare o putere normativă proprie, acceptând ca dreptul comunitar nou creat să facă parte integrantă din ordinea juridică internă a lor.
Crearea acestei organizaţii a însemnat constituirea unor organe supranaţionale investite cu competenţă de a lua decizii în anumite domenii şi de a le impune statelor membre.
Obiectivul major urmărit era de a crea la dispoziţia statelor membre o vastă piaţă comună de cărbune şi oţel în care să domnească regulile liberei circulaţii.
În viziunea tratatului, erau recunoscute ca incompatibile cu piaţa comună a cărbunelui şi oţelului şi în consecinţă, în cadrul comunităţii au fost abolite următoarele:
- taxele la import şi export ori taxele având efect echivalent şi restricţiile cantitative privind circulaţia produselor;
- măsurile şi practicile discriminatorii între producători, între producători şi între consumatori în special în privinţa preţurilor şi condiţiilor de livrare ori a tarifelor şi condiţiilor de transport, precum şi măsurile care împiedică libera alegere de către cumpărător a furnizorului;
- subvenţiile şi ajutoarele acordate de către state sau taxele speciale impuse de state, de orice formă ar fi;
- practicile restrictive care tind spre împărţirea şi exploatarea pieţei.

Această organizare economică, care ducea la unirea pieţelor naţionale într-o piaţă unică, urmărea atât promovarea producţiei cât şi creşterea profiturilor în comparaţie cu situaţia menţinerii unor pieţe supuse unor reguli şi practici restrictive.


SIMBOLURILE  UNIUNII  EUROPENE
Uniunii Europene îi sunt asociate mai multe simboluri, cel mai cunoscut dintre acestea fiind cercul de stele galbene pe fond albastru.

Drapelul european
Cele 12 stele dispuse în cerc simbolizează idealurile de unitate, solidaritate şi armonie între popoarele Europei.

Imnul european
Melodia aleasă ca simbol al Uniunii este un extras din Simfonia a IX-a compusă în 1823 de Ludwig van Beethoven.

Ziua Europei
Ideile care au dus la crearea Uniunii Europene au fost prezentate pentru prima dată la 9 mai 1950 de ministrul francez al Afacerilor Externe, Robert Schuman. De aceea, ziua de 9 mai a rămas o dată de referinţă în istoria UE.

Mottoul UE
„Unitate în diversitate” este deviza Uniunii Europene.
Aceasta arată că europenii s-au unit pentru a promova pacea şi prosperitatea, acceptând totodată să-şi deschidă spiritul către culturile, tradiţiile şi limbile atât de diverse ale continentului nostru.
STATELE  MEMBRE  ( ANUL ADERĂRII)
UE beneficiază de un cadru instituţional unic în lume, în care:
  • priorităţile generale sunt stabilite de Consiliul European, care reuneşte liderii naţionali şi europeni
  • deputaţii europeni, aleşi prin vot direct, reprezintă interesele cetăţenilor în cadrul Parlamentului European
  • interesele Uniunii în ansamblu sunt promovate de Comisia Europeană, ai cărei membri sunt desemnaţi de guvernele naţionale
  • guvernele promovează interesele statelor membre, în cadrul Consiliului Uniunii Europene.

Stabilirea agendei

Consiliul European stabileşte direcţiile politice generale ale UE, dar nu are puteri legislative. Este condus de un preşedinte - în prezent Herman Van Rompuy - şi îi reuneşte pe şefii de stat şi de guvern din ţările membre, alături de preşedintele Comisiei Europene, de două ori pe semestru, în cadrul unor întruniri care se desfăşoară pe parcursul mai multor zile.

Adoptarea legislaţiei europene

Elaborarea şi adoptarea legislaţiei europene implică 3 instituţii:
Împreună, aceste trei instituţii elaborează politicile şi legislaţia care se aplică în toată Uniunea, prin intermediul „procedurii legislative ordinare” (fosta „codecizie”). În principiu, Comisia propune actele legislative, iar Parlamentul şi Consiliul le adoptă. Ulterior, Comisia şi statele membre le implementează, iar Comisia trebuie să se asigure că legislaţia europeană este corect aplicată.
Procesul decizional în UE – informaţii suplimentare
Lista preşedinţiilor Consiliului UE în perioada 2011-2020

Alte instituţii ale UE

Două alte instituţii europene joacă in rol vital:
Atribuţiile şi responsabilităţile acestor instituţii sunt prevăzute în tratate, acestea constituind baza a tot ceea ce face UE. Tratatele stabilesc, de asemenea, regulamentele şi procedurile pe care instituţiile UE trebuie să le respecte. Ele sunt adoptate de către şefii de stat şi/sau de către prim-miniştrii statelor membre şi ratificate de către parlamentele naţionale.
UE dispune şi de alte instituţii şi organisme interinstituţionale specializate:

email button Trimite prin email print button Tipareste

Articole din aceeasi categorie

Sedinta de lucru Polul de Competitivitate - Medgreen

Luminița Vlădescu a fost aleasă viceprimarul Medgidiei

Anunt oprire gaze naturale

Sedinta ordinara a lunii iunie 2014

Sedinta Consiliului Local Municipal Medgidia

Organizare concurs pentru funcția de Inspector de specialitate II la D.G.D.P.P.

23 august 2016 - Anunturi publice

Primăria municipiului Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr.35, organizează &ici...


Expoziția de fotografie „Copiii de azi, viitorul de mâine”

12 august 2016 - Comunicate de presa

Biblioteca Municipală Medgidia invită iubitorii artei fotografice, vineri 12.08.2016, ora 17:00 ...


Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu de către Municipiul Medgidia

12 august 2016 - Anunturi publice

Municipiul Medgidia anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului...


PUBLICAȚIE DE CĂSĂTORIE

11 august 2016 - S.P.C.E.P. - Publicatii de casatorie

Astăzi 11.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BĂEȚICĂ BENON...


La multi ani de Sf. Ion!

7 ianuarie 2014

Dragi Ioni şi Ioane, Primăria Municipiului Medgidia vă urează să fiţi sănătoşi în anul nou...


Anunt public

6 ianuarie 2014

Începând cu data de 07.01.2014 Primăria Municipiului Medgidia reia campania de distri...


Sarbatori fericite!

24 decembrie 2013

Acum că roata timpului a mai ţesut încă un an, iar cristalele fulgilor de zăpadă într...


Anunt public privind distribuirea ajutoarelor alimentare provenite din stocurile de interventie comunitara

18 decembrie 2013

Începând cu data de 20 decembrie 2013 Primăria Municipiului Medgidia sistează distrib...Telefoane utile

112 - Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta
0219551 - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor


0241.816460 - Politia Locala Medgidia
0241.820800 - Primaria Municipiului Medgidia

© Copyright 2009-2016 Primaria municipiului Medgidia. Toate drepturile rezervate.